Kasra.king روشنفکر

  • مرد
  • تاریخ عضویت: Sep 26th 2020
پست
139
پسند های دریافتی
1،214
امتیاز
9،115
کاپ ها
4
مشاهدات پروفایل
159
  • تراوین بهانه ای برای دورهم بودن هست

    بهانه ای برای تدایی روزهای گذشته

    برای خاطرات فراموش شده

    و لحظه های که هرگز از یادها نمیروند