تیم

ادمین ها 2

 1. Admin ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  181
  پسند های دریافتی
  866
  امتیاز
  7،350
  کاپ ها
  3
 2. Administrator ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Mar 23rd 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  35
  امتیاز
  235

ادمین انجمن 2

 1. Admin ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  181
  پسند های دریافتی
  866
  امتیاز
  7،350
  کاپ ها
  3
 2. ModeratoR ادمین انجمن

  • تاریخ عضویت: Dec 3rd 2020
  پست
  19
  پسند های دریافتی
  152
  امتیاز
  900

مدیران ارشد 1

 1. MultiHunter مدیر ارشد انجمن

  • تاریخ عضویت: May 25th 2022