تیم

ادمین ها 3

 1. Admin ادمین

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  66
  پسند های دریافتی
  515
  امتیاز
  3،795
  کاپ ها
  1
 2. Aristotle ادمین

  • تاریخ عضویت: Aug 12th 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  57
  امتیاز
  345
 3. Administrator ادمین

  • تاریخ عضویت: Mar 23rd 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  35
  امتیاز
  215

ادمین انجمن 1

 1. Admin ادمین

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  66
  پسند های دریافتی
  515
  امتیاز
  3،795
  کاپ ها
  1

مدیر انجمن 1

 1. Reza Guard مدیر انجمن

  • مرد
  • محل زندگی: Mashhad
  • تاریخ عضویت: Nov 30th 2018
  پست
  73
  پسند های دریافتی
  627
  امتیاز
  5،050
  کاپ ها
  1

مدیران ارشد 1

 1. Venus مدیر ارشد انجمن

  • تاریخ عضویت: Apr 3rd 2020
  پست
  8
  پسند های دریافتی
  64
  امتیاز
  480

مدیر تاپیک 1

 1. Aristotle ادمین

  • تاریخ عضویت: Aug 12th 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  57
  امتیاز
  345