تیم

ادمین ها 2

 1. Admin ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  92
  پسند های دریافتی
  635
  امتیاز
  4،795
  کاپ ها
  1
 2. Administrator ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Mar 23rd 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  35
  امتیاز
  215

ادمین انجمن 3

 1. Admin ادمین کل

  • تاریخ عضویت: Sep 3rd 2018
  پست
  92
  پسند های دریافتی
  635
  امتیاز
  4،795
  کاپ ها
  1
 2. ModeratoR ادمین انجمن

  • تاریخ عضویت: Dec 3rd 2020
  پست
  10
  پسند های دریافتی
  73
  امتیاز
  545
 3. MOD-WAR ادمین انجمن

  • تاریخ عضویت: Dec 15th 2020
  پست
  1
  پسند های دریافتی
  4
  امتیاز
  40

مدیران ارشد 2

 1. Venus مدیر ارشد انجمن

  • تاریخ عضویت: Apr 3rd 2020
  پست
  8
  پسند های دریافتی
  66
  امتیاز
  490
 2. Aristotle مدیر ارشد انجمن

  • تاریخ عضویت: Aug 12th 2020
  پست
  3
  پسند های دریافتی
  57
  امتیاز
  345