Disclaimer

محدودیت مسئولیت محتوای داخلی

محتوای وب سایت ما با مراقبت دقیق و به بهترین وجه از دانش ما جمع آوری شده است. با این وجود، ما نمی توانیم مسئولیت روز افزون، کامل بودن یا صحت هر یک از صفحات را بر عهده بگیریم.

طبق بند 7، بند 1 از TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act توسط قانون آلمان)، ما به عنوان ارائه دهندگان خدمات مسئول محتوای محتوای ما در این صفحات مطابق با قوانین عمومی است. با این حال، طبق مقررات 8 تا 10 TMG، ما به عنوان ارائه دهندگان خدمات تحت نظارت بر اطلاعات خارجی ارائه شده یا ذخیره شده در وب سایت ما نیستیم. هنگامی که از یک نقض خاص قانون مطلع شویم، محتویات مورد نظر را بلافاصله حذف خواهیم کرد. هر گونه مسئولیتی در رابطه با این موضوع تنها از لحاظ زمانیکه نقض می شود به ما اطلاع داده می شود.

محدودیت مسئولیت لینک های خارجی

وب سایت ما شامل پیوندهایی به وب سایت های اشخاص ثالث ("لینک های خارجی") می باشد. همانطور که محتوای این وب سایت تحت کنترل ما نیست، ما نمی توانیم مسئولیت چنین محتوای خارجی را بپذیریم. در همه موارد، ارائه دهنده اطلاعات وب سایت های مرتبط شده مسئول محتوا و دقت اطلاعات ارائه شده است. در نقطه زمانی زمانی که لینک قرار گرفت، هیچ نقض قانون برای ما قابل تشخیص نبود. به محض اینکه نقض قانون به ما اطلاع داده شود، ما پیوندهای مورد نظر را بلافاصله حذف خواهیم کرد.

حق نشر

محتوای و آثار منتشر شده در این وب سایت تحت قوانین حق تکثیر آلمان قرار دارد. هر نسخه برداری، پردازش، توزیع یا استفاده از هر گونه فراتر از محدوده قانون کپی رایت نیاز به موافقت نامه کتبی قبلی از نویسنده یا نویسندگان مورد نیاز است

حفاظت از داده ها

بازدید از وب سایت ما می تواند به ذخیره سازی در سرور ما اطلاعات در مورد دسترسی (تاریخ، زمان، صفحه دسترسی) منجر شود. این هیچ تحلیل اطلاعات شخصی (مثلا نام، آدرس یا آدرس ایمیل) را نشان نمی دهد. در صورتی که اطلاعات شخصی جمع آوری شود، این تنها با رضایت قبلی کاربر وبسایت به حداکثر ممکن می رسد. هر گونه ارسال داده ها به اشخاص ثالث بدون رضایت صریح کاربر نباید انجام شود.

ما می خواهیم به صراحت اشاره کنیم که انتقال داده ها از طریق اینترنت (به عنوان مثال، از طریق ایمیل) می تواند آسیب پذیری های امنیتی را ارائه دهد. بنابراین غیرممکن است که داده ها کاملا در برابر دسترسی اشخاص ثالث محافظت شوند. ما نمی توانیم مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از چنین آسیب پذیری های امنیتی را اتخاذ کنیم.

استفاده توسط اشخاص ثالث از تمام جزئیات تماس برای تبلیغات به طور صریح محروم می شود. ما حق برگزاری مراحل قانونی در مورد ارسال پیام ناخواسته از اطلاعات تبلیغاتی را داریم؛ برای مثال، با استفاده از ایمیل اسپم.