سرورها

رویداد های اخیر

 • LuC!FeR

  پسند (پست)
  یعنی چون شما ده پانزده نفر هستید تا آخر سرور باید بشینیم و نگاهتون بکنیم ؟
  باور کن ما هم بیشتر از شما نیستیم .. اما این بازی رو بازی کشاورزی نمی‌بینیم ؛
  ۱۰ روز دیگه کتیبه ها میاد دیگه بس نیست کشاورزی ؟
  تورج جون ی تارگت واسه اسپان…
 • _Al0Ne_

  پسند (پست)
  یعنی چون شما ده پانزده نفر هستید تا آخر سرور باید بشینیم و نگاهتون بکنیم ؟
  باور کن ما هم بیشتر از شما نیستیم .. اما این بازی رو بازی کشاورزی نمی‌بینیم ؛
  ۱۰ روز دیگه کتیبه ها میاد دیگه بس نیست کشاورزی ؟
  تورج جون ی تارگت واسه اسپان…
 • jagen haqar

  پسند (پست)
  یعنی چون شما ده پانزده نفر هستید تا آخر سرور باید بشینیم و نگاهتون بکنیم ؟
  باور کن ما هم بیشتر از شما نیستیم .. اما این بازی رو بازی کشاورزی نمی‌بینیم ؛
  ۱۰ روز دیگه کتیبه ها میاد دیگه بس نیست کشاورزی ؟
  تورج جون ی تارگت واسه اسپان…
 • یعنی چون شما ده پانزده نفر هستید تا آخر سرور باید بشینیم و نگاهتون بکنیم ؟
  باور کن ما هم بیشتر از شما نیستیم .. اما این بازی رو بازی کشاورزی نمی‌بینیم ؛
  ۱۰ روز دیگه کتیبه ها میاد دیگه بس نیست کشاورزی ؟
  تورج جون ی تارگت واسه اسپان…
 • _Al0Ne_

  پسند (پست)
  يَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اسْتِهَانَةَ النَّاسِ بِهِ وَ مَقْتَ الْمَلَائِكَةِ لَه‏


  اگر دنبال این هستی که متا صورت گرفته جواب خیر است.
  اگر دنبال این هستی که شمال غرب زیر توافقاتش زده جواب کاملا مثبت هست.

 • LuC!FeR

  پسند (پست)
  يَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اسْتِهَانَةَ النَّاسِ بِهِ وَ مَقْتَ الْمَلَائِكَةِ لَه‏


  اگر دنبال این هستی که متا صورت گرفته جواب خیر است.
  اگر دنبال این هستی که شمال غرب زیر توافقاتش زده جواب کاملا مثبت هست.

 • mahdi_nikravesh

  پسند (پست)
  يَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اسْتِهَانَةَ النَّاسِ بِهِ وَ مَقْتَ الْمَلَائِكَةِ لَه‏


  اگر دنبال این هستی که متا صورت گرفته جواب خیر است.
  اگر دنبال این هستی که شمال غرب زیر توافقاتش زده جواب کاملا مثبت هست.

 • Reza Guard

  پسند (پست)
  يَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اسْتِهَانَةَ النَّاسِ بِهِ وَ مَقْتَ الْمَلَائِكَةِ لَه‏


  اگر دنبال این هستی که متا صورت گرفته جواب خیر است.
  اگر دنبال این هستی که شمال غرب زیر توافقاتش زده جواب کاملا مثبت هست.

 • Yaghi

  پسند (پست)
  يَكْتَسِبُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ ثَلَاثاً سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اسْتِهَانَةَ النَّاسِ بِهِ وَ مَقْتَ الْمَلَائِكَةِ لَه‏


  اگر دنبال این هستی که متا صورت گرفته جواب خیر است.
  اگر دنبال این هستی که شمال غرب زیر توافقاتش زده جواب کاملا مثبت هست.

 • jagen haqar

  پسند (پست)
  پسر جان جای این ننه من غریبم بازی ها بشین بازیت رو بکن. رزومه و ارج و قرب هر فردی مشخص هستش چون جامعه تراوین امروزی 100 نفر هم نمیشه.
  آدم بحث کردن هم نیستین. یه حرفی رو شسته رفته 10 بار میگی بازم چشمشون رو میبندن و دهنشون رو باز میکنن.


  دفعه بعد