Posts by Killing Joke

    بنده فقط خدا را شاکرم که به تراوین ایران شما را بخشید تا ما جوانان خام و بی تجربه بتوانیم اینگونه سر خود را بخاطر شما اسطوره ی تکرار نشدنی و رکورد های بی شمارتان با افتخار بالا نگه داریم و نام شما را جار بزنیم .من از طرف هومن و دوستان از شما پوزش میطلبم . شما همون آب پرتغالتون رو با آرامش میل کنید و مولتی چک کنید دیگه نمیخواد با این کم لول های پلاستیکی درگیر بشید =))

    پ.ن : مثل پژو آردی نباشیم