انجمن اسپیدترا

رویداد های اخیر

 • Amirali

  پست کاربر DrKia را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  سلام خدمت همگی
  لازم دونستم به چند تا نکته فروم اشاره کنم
  دیروز با دوستانم تو ساید های ان دبل و اس دبل حرف میزدم میگفتن اس ای به شدت به دنبال سه به یک هست , و داره به هر دری میزنه از جمله اولتیماتوم دادن به هر دو ساید دیگه و ارسال دف به عنوان
 • MenTaL

  پست کاربر Good.target را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  یالا
  چند روز از بازی گذشت تا همین الان بله بله خود شماها بله منظورم بچه های ان ای هستن دارن همه رو تهدید میکنن به طروق مختلف. لامصبا چقدر مگه شما همر یا دف دارین که برای هر ۳ساید دیگه دارین لات بازی در میارین همه سایدا رو تهدید میکنید.
  همه خط…
 • MenTaL

  پست کاربر Owldark را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  (Quote from DrKia)

  عزیزم استراتژی روبه جلو و تهدید به قول دوست بزرگوار استراتژی غضنفره خخخخ
  تهدید مال آدم های تو خالیه شما رو دعوت به آرامش میکنم
  اس ای یا اس دبلیو یا ان دبلیو بزنی تارگت کنی به من کاری نداره…
 • Yaghi

  پست کاربر DrKia را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  سلام خدمت همگی
  لازم دونستم به چند تا نکته فروم اشاره کنم
  دیروز با دوستانم تو ساید های ان دبل و اس دبل حرف میزدم میگفتن اس ای به شدت به دنبال سه به یک هست , و داره به هر دری میزنه از جمله اولتیماتوم دادن به هر دو ساید دیگه و ارسال دف به عنوان
 • Drugon

  پست کاربر DrKia را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  سلام خدمت همگی
  لازم دونستم به چند تا نکته فروم اشاره کنم
  دیروز با دوستانم تو ساید های ان دبل و اس دبل حرف میزدم میگفتن اس ای به شدت به دنبال سه به یک هست , و داره به هر دری میزنه از جمله اولتیماتوم دادن به هر دو ساید دیگه و ارسال دف به عنوان
 • Lidocaine

  پست کاربر DrKia را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  سلام خدمت همگی
  لازم دونستم به چند تا نکته فروم اشاره کنم
  دیروز با دوستانم تو ساید های ان دبل و اس دبل حرف میزدم میگفتن اس ای به شدت به دنبال سه به یک هست , و داره به هر دری میزنه از جمله اولتیماتوم دادن به هر دو ساید دیگه و ارسال دف به عنوان
 • Night fury

  پست کاربر DrKia را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  سلام خدمت همگی
  لازم دونستم به چند تا نکته فروم اشاره کنم
  دیروز با دوستانم تو ساید های ان دبل و اس دبل حرف میزدم میگفتن اس ای به شدت به دنبال سه به یک هست , و داره به هر دری میزنه از جمله اولتیماتوم دادن به هر دو ساید دیگه و ارسال دف به عنوان
 • king ragnar

  پست کاربر Good.target را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  یالا
  چند روز از بازی گذشت تا همین الان بله بله خود شماها بله منظورم بچه های ان ای هستن دارن همه رو تهدید میکنن به طروق مختلف. لامصبا چقدر مگه شما همر یا دف دارین که برای هر ۳ساید دیگه دارین لات بازی در میارین همه سایدا رو تهدید میکنید.
  همه خط…
 • UnKnOwN

  پست کاربر Good.target را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  یالا
  چند روز از بازی گذشت تا همین الان بله بله خود شماها بله منظورم بچه های ان ای هستن دارن همه رو تهدید میکنن به طروق مختلف. لامصبا چقدر مگه شما همر یا دف دارین که برای هر ۳ساید دیگه دارین لات بازی در میارین همه سایدا رو تهدید میکنید.
  همه خط…
 • Owldark

  پست کاربر Good.target را در موضوع نقد و بررسی سرور فینال | آغاز 25 بهمن 1398 | پسندید.
  پسند (پست)
  یالا
  چند روز از بازی گذشت تا همین الان بله بله خود شماها بله منظورم بچه های ان ای هستن دارن همه رو تهدید میکنن به طروق مختلف. لامصبا چقدر مگه شما همر یا دف دارین که برای هر ۳ساید دیگه دارین لات بازی در میارین همه سایدا رو تهدید میکنید.
  همه خط…